Lê Thành Nam

Thông tin về Lê Thành Nam

  • Họ & Tên: Lê Thành Nam
  • Năm sinh: 1994
  • Quê quán: Hà Nội
  • Trình độ: Đại học

Công việc hiện tại của  tại GameHayVL:

  • Anh Định hiện là CEO & Founder của GameHayVL.
  • Hiện tại đang đang là người trực tiếp điều hành và cùng với Tuyền sáng tạo ra các bản MOD tại GameHayVL.

Hình ảnh của Trần Minh Quân